titol


Goresa Builder és l’ empresa constructora orientada a la satisfacció del client i a l’ integració en l’entorn de la seva activitat. Per assolir això, és necessari ser capaços de posar a disposició del client el producte sol·licitat, amb les especificacions contractades i en el termini pactat, cuidant al mateix temps que la nostra activitat no sigui agressiva amb el medi ambient y contribueixi al progrés i al desenvolupament social.

Goresa Builder exerceix, doncs, la seva activitat sota una metodologia que garantitza el producte que el client contracta, establint uns procediments de gestió i d’ execució estandarditzats i aplicant les més eficaces tecnologies disponibles en cada moment; essent el suport de tot això un equip humà de la més alta qualificació i en continu procés de formació i millora.

Goresa Builder és l’ empresa amb més assentament, prestigi i solidesa de la comarca de la Ribera d’ Ebre, amb capital social local, i amb una dotació tant en recursos humans i tècnics com de maquinaria per a la construcció, i que ve responent tal i com demostra la nostra amplia cartera de clients. Tot això més l’ experiència acumulada durant els últims 25 anys, fa que avui per avui ens mantinguem entre les empreses constructores de major capacitat de treball  a un nivell òptim.

Contem amb un grup de professionals amb un ampli bagatge en la projecció, direcció i execució d’ obres en l’ àmbit tant públic com privat, amb capacitat en la creació, gestió i desenvolupament de tot tipus de projectes relacionats amb les obres, tant en construcció com de creació i implantació d’ infraestructures públiques i privades.

La nostra capacitat humana i tècnica ens proporciona una forta implantació i presencia en sectors vinculats a la planificació, desenvolupament i gestió urbanística en la construcció d’ edificis i vivendes residencials.

En resum, Goresa Builder està en condicions de donar plena satisfacció als seus clients en qualsevol necessitat que aquells puguin tindre en el mercat de la construcció, per complexa que aquesta pugui ser.

goresa
Copyright  2010 © Goresa Builder S.L.